Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288570

OBCHODNÉ MENO: Chaluj s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40033/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 568/10, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 52 996 301

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. Prevádzkovanie výdajne stravy

5. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Administratívne služby

8. Prevádzkovanie jaslí

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Výroba potravinárskych výrobkov

16. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dávid Zieliňski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 568/10, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 08.05.1995, Deň vzniku funkcie: 17.03.2020

Meno a priezvisko: Richard Vandžura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 840/6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 12.08.1994, Deň vzniku funkcie: 17.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ za spoločnosť koná, vlastnoručne podpisuje a navonok ju reprezentuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Zieliňski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 568/10, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 08.05.1995

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Richard Vandžura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 840/6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 12.08.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1