Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288563

OBCHODNÉ MENO: ELTRA - ELMAT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11145/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská 32, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 

IČO: 36 455 253

DEŇ ZÁPISU: 11.05.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v odbore elektrotechniky, strojárenstva a palív

2. - nákup a predaj materiálov, dielcov, prístrojov, strojov a zariadení v odbore elektrotechniky a chemických výrobkov (okrem jedov a žieravín)

3. - poradenská činnosť v elektrotechnike a strojárenstve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Dzuriak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová 501/43, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 02.06.1953, Deň vzniku funkcie: 18.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ingrid Gurníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šrobárova 2611/5, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 21.10.1949

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Gurník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velické námestie 1182/23, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 22.05.1978

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Dzuriak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová 501/43, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 02.06.1953

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.3.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb v znení zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1