Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288568

OBCHODNÉ MENO: HINRICHS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1636/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za potokom 17, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 

IČO: 31 687 822

DEŇ ZÁPISU: 11.04.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba vrchného ošatenia

2. - obchodná činnosť s textilnými a odevnými výrobkami, metrovým textilom

3. - obchod s textilnými a odevnými zariadeniami

4. vedenie účtovníctva

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Olejník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 24.01.1977, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ sám, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Klima, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedľová 1, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 24.11.1952

Výška vkladu: 9 600,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 600,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Hinrichs Bekleidungswerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kanalstrasse Nord 8589, Názov obce: Grossefehn, PSČ: 26629 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB249

Výška vkladu: 20 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 800,000000 EUR

SPOLUVLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU

Spoločný obchodný podiel

Výška vkladu: 9 600,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 600,000000 EUR

Funkcia: Spoločný zástupca bez vkladu, Meno a priezvisko: Martin Olejník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 3150/11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 24.01.1977

Meno a priezvisko: Martin Olejník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 3150/11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 24.01.1977

Meno a priezvisko: Lucia Olejníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 3150/11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 09.06.1977

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MIJOSTA, spol. s r.o. Prešov, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za potokom 17, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , IČO 00 697 460

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.1.1994, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.3.1994, uzavretými podľa zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 40% - SRN Stary spis: S.r.o. 4437

2. Dodatok č. 2 zo dňa 22.5.1998 a dodatok č. 3 zo dňa 6.7.1998, ktorými bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.2002. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1