Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288572

OBCHODNÉ MENO: ID STONE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13263/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 5314, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 36 477 362

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu, dopravy, služieb a výroby

4. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

5. kamenárstvo

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Vedenie účtovníctva

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Nákladná cesná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Igor Ďurčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 877/29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 01.04.1967, Deň vzniku funkcie: 20.12.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Ďurčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 877/29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 01.04.1967

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 635/01, NZ 635/01 zo dňa 12.11.2001 spísanou JUDr. Štefanom Siskovičom, notárom v Poprade podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1