Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288564

OBCHODNÉ MENO: FarmEko, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13517/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 

IČO: 36 479 870

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. - vedenie účtovníctva

4. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača

5. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení verejnej lekárni

7. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

8. reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť

9. podnikateľské poradenstvo

10. spracovanie údajov

11. tvorba www stránok

12. vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja vypracovanie rozvojových projektov

13. kancelárske a sekretárske služby

14. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (agentúrna činnosť)

15. správa počítačových sietí

16. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Valéria Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 20.06.1957, Deň vzniku funkcie: 16.05.2002

Meno a priezvisko: RNDr. Miroslav Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 21.09.1957, Deň vzniku funkcie: 16.05.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PharmDr. Valéria Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 20.06.1957

Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Miroslav Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 21.09.1957

Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Iľašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.02.1960

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Delni 14973/59, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 04.05.1984

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Anna Olejníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Delni 14695/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 03.12.1986

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 196,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 196,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1