Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288559

OBCHODNÉ MENO: DLAŽBA GALDUN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22537/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 14206/8C, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 

IČO: 45 387 770

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba hrubej kamenárskej výroby (chodníky, nástupištné krajníky, medzníky, tvárnice)

2. obklady stavieb prírodným alebo umelým kameňom suchým spôsobom - lepenie

3. kladenie kamennej dlažby suchým spôsobom

4. výroba a kladenie zámkovej dlažby

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. administratívne služby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. prenájom hnuteľných vecí

10. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

11. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. sťahovacie služby

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Galdun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 14206/8C, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 15.01.1973, Deň vzniku funkcie: 15.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Galdun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 14206/8C, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 15.01.1973

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1