Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288555

OBCHODNÉ MENO: Cooplux, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18090/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianska 3516, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 711 497

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. poradenská činnosť v rozsahu podnikania

5. prekladateľské služby (mimo činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení)

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

8. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šalát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Arm. Gen. L. Svobodu 3202/14, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 20.12.1964, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ jedná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Inga Van Gucht, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vilniaus str. 83, Názov obce: Merkine, PSČ: 65338 , Štát: Litovská republika , Dátum narodenia: 13.12.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šalát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám.arm.gen.L.Svobodu 3202/14, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 20.12.1964

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1