Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288556

OBCHODNÉ MENO: D.H.U. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14324/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 1000, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 36 487 538

DEŇ ZÁPISU: 02.09.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

2. prenájom nehnuteľností

3. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Ďuriško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrianskeho 1614, Názov obce: Vranov nad Topľou, Dátum narodenia: 19.12.1965, Deň vzniku funkcie: 02.09.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Ďuriško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrianskeho 1614/83, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 19.12.1965

Výška vkladu: 2 323,574322 EUR, Rozsah splatenia: 2 323,574322 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Uhlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 146/39, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 17.02.1981

Výška vkladu: 2 323,574322 EUR, Rozsah splatenia: 2 323,574322 EUR

Meno a priezvisko: Oľga Hrehová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 312/22, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 18.12.1957

Výška vkladu: 2 323,574322 EUR, Rozsah splatenia: 2 323,574322 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 970,722966 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 970,722966 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.8.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1