Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288558

OBCHODNÉ MENO: DK technik s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40410/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 38, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 

IČO: 52 848 884

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

3. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

4. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu : el. zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov obj. tr. A

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Kačmár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšné Remety 119, Názov obce: Vyšné Remety, PSČ: 072 41 , Dátum narodenia: 16.03.1983, Deň vzniku funkcie: 16.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: nezávisle a samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Kačmár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšné Remety 119, Názov obce: Vyšné Remety, PSČ: 072 41 , Dátum narodenia: 16.03.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1