Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288551

OBCHODNÉ MENO: BMBM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29524/P

SÍDLO:  Názov obce: Kamienka 38, PSČ: 065 32 

IČO: 47 564 652

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Beňo, Bydlisko: Názov obce: Kamienka 452, PSČ: 065 32 , Dátum narodenia: 11.06.1979, Deň vzniku funkcie: 03.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Beňo, Bydlisko: Názov obce: Kamienka 452, PSČ: 065 32 , Dátum narodenia: 11.06.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1