Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288544

OBCHODNÉ MENO: AT TATRY, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3297/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petzvalova 37, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 

IČO: 31 734 006

DEŇ ZÁPISU: 24.09.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. - poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna

3. - spracovanie výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby

4. prenájom hnuteľných vecí

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. - služby pre zabezpečenie poľnohospodárskej činnosti - výroby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností

10. výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. - opravy poľnohospodárskych strojov

15. - reklamné činnosti

16. úprava zelene a verejných priestranstiev

17. - vnútroštátna cestná nákladná doprava

18. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými

19. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

20. príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu

21. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

22. príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

23. výuka jazdy na koni

24. povoznícke služby

25. medzinárodná nákladná cestná doprava

26. prevádzkovanie verejného skladu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Krajanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 207/9, Názov obce: Huncovce, PSČ: 059 92 , Dátum narodenia: 23.06.1953, Deň vzniku funkcie: 24.09.1996

Meno a priezvisko: Ing. Milan Krajanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1758/34, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 26.12.1977, Deň vzniku funkcie: 08.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Agro MKM s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 207/9, Názov obce: Huncovce, PSČ: 059 92 , IČO 53 825 012

Výška vkladu:  316 606,000000 EUR, Rozsah splatenia:  316 606,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ATT Agro, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 447/124, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , IČO 52 890 724

Výška vkladu: 1 266 424,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 266 424,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: N:351/2022, NZ:26352/2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 19.09.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Carica, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľovská 5806/9, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , IČO 52 936 031

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 583 030,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 583 030,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.8.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8443

2. Dodatok č. 1 zo dňa 19.2.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 2.3.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 3 zo dňa 22.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok č. 4 zo dňa 23.4.1999 k spoločenskej zmluve.

4. Dodatok č.6 zo dňa 19.7.2001 k spoločenskej zmluve.

5. Zmena zo dňa 20.11.2002 spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1