Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288549

OBCHODNÉ MENO: BIZUBDENT, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17892/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 40/3606, Názov obce: Poprad-Veľká, PSČ: 058 01 

IČO: 36 690 414

DEŇ ZÁPISU: 24.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

5. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu

6. organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí

7. výskum trhu a verejnej mienky

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

10. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia- ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Gabriela Bizubová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 40/3606, Názov obce: Poprad - Veľká, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 06.11.1953, Deň vzniku funkcie: 24.10.2006

Meno a priezvisko: Ing. Milan Bizub, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 40/3606, Názov obce: Poprad - Veľká, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 06.03.1954, Deň vzniku funkcie: 24.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Gabriela Bizubová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 3606/40, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 06.11.1953

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1