Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R288539

OBCHODNÉ MENO: MC-Elsolutions s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44922/P

SÍDLO:  Názov obce: Lúčka 107, PSČ: 082 71 

IČO: 55 030 858

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Administratívne služby

6. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Vedenie účtovníctva

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

13. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Vrábeľ, Bydlisko: Názov obce: Lúčka 107, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 17.06.1994, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Vrábeľ, Bydlisko: Názov obce: Lúčka 107, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 17.06.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1