Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R288540

OBCHODNÉ MENO: SkloRam s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44925/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1030/41, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 55 006 078

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

8. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

9. Keramická výroba

10. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

11. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Treciak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1030/41, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 29.04.1963, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Treciak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1030/41, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 29.04.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1