Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288106

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: Colas Közlekedésépítő Zrt., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 11955/T

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orešianska 3168/7, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 53 211 260

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2020

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Péter Sebestény, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keresztfa utca 8, Názov obce: Vászoly, PSČ: 8245 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 18.10.1968, Deň vzniku funkcie: 04.08.2020

 

Meno a priezvisko: Zsolt Deim, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Skultéti István utca 9, Názov obce: Ráckeve, PSČ: 2300 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 05.12.1971, Deň vzniku funkcie: 04.08.2020

 

Meno a priezvisko: Renáta Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szászváros út 11, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1202 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 10.03.1988, Deň vzniku funkcie: 15.10.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku konajú vo veciach organizačnej zložky vždy dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Colas Közlekedésépítő Zrt.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bocskai út 73, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1113 , Štát: Maďarsko 

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Maďarský register obchodných spoločností Číslo zápisu: 01-10-049415

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Ádám Kengyel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daru utca 16, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1023 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 12.02.1972, Deň vzniku funkcie: 04.08.2020

Meno a priezvisko: András Zsiga György, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markó utca 1/A 2. em. 2., Názov obce: Budapešť, PSČ: 1055 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 06.11.1972, Deň vzniku funkcie: 04.08.2020

Meno a priezvisko: Zsolt Deim, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Skultéti István utca 9., Názov obce: Ráckeve, PSČ: 2300 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 05.12.1971, Deň vzniku funkcie: 14.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1