Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288096

OBCHODNÉ MENO: AGRO - DRUŽSTVO Trebatice

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 137/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 316/4, Názov obce: Trebatice, PSČ: 922 10 

IČO: 00 208 361

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1991

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja,

2. zabezpečovanie hospodárskych a socialných potrieb svojích členov,

3. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov,

4. verejná cestná nákladná doprava 11 /jedenástimi/ nákladnými motorovými vozidlami,

5. závodné stravovanie,

6. výkon práva poľovníctva

7. reklamné činnosti

8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ľuboš Palkech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná ulica 431/40, Názov obce: Trebatice, PSČ: 922 10 , Dátum narodenia: 11.05.1960, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Juraj Mačaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 455, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 14.12.1978, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Benjamín Brocka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Križovany nad Dudváhom 571, Názov obce: Križovany nad Dudváhom, PSČ: 919 24 , Dátum narodenia: 24.03.1997, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Neštáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 05.01.1980, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva družstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak je pre platnosť právneho úkonu obligatórne predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda družstva a ktorýkoľvek ďalší člen predstavenstva družstva, prípadne podpredseda družstva a ktorýkoľvek ďalší člen predstavenstva družstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Mária Jankechová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná ulica 431/40, Názov obce: Trebatice, PSČ: 922 10 , Dátum narodenia: 14.08.1963, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021

Meno a priezvisko: Ľubomír Regina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ulica 150/62, Názov obce: Trebatice, PSČ: 922 10 , Dátum narodenia: 28.09.1960, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Marek Mačaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 932, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 20.06.1982, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  76 346,200000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  1 659,700000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.3.1991 podľa § 3 Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 423

2. V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované podľa zákona 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 2.12.1992. Stary spis: Dr 423

3. Členská schôdza konaná dňa 06.04.2000 schválila zmenu stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1