Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288154

OBCHODNÉ MENO: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2816/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coburgova 48, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 31 417 361

DEŇ ZÁPISU: 13.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kovoobrábanie

2. odlievanie kovov /zlievárenstvo/

3. sprostredkovanie obchodu s odliatkami

4. poradenské služby v oblasti zlievárenstva a kovovýroby

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. prevádzkovanie výdajne stravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vincent Královič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 22.09.1957, Deň vzniku funkcie: 13.07.1992

Meno a priezvisko: Ľudmila Královičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 17.08.1957, Deň vzniku funkcie: 19.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vincent Královič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

Výška vkladu: 6 990,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 990,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 990,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 990,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku Dňa 10.08.2022 spoločnosť ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Coburgova 48, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2816/T, v mene ktorej podľa § 44 ZKR konal správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436 ako predávajúci uzatvoril s obchodnou spoločnosťou THERMIUS, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36 275 476, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 21532/V, ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku v zmysle jeho bližšej špecifikácie obsiahnutej v článku 5. predmetnej zmluvy.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1992 v zmysle § 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6099

2. Zmena sídla spoločnosti z: Barčovského 48, Trnava na: Coburgova 48, Trnava. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 1 zo dňa 24.07.1998.

3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1