Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288140

OBCHODNÉ MENO: Penzión TEMATÍN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12454/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 350, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 

IČO: 36 236 101

DEŇ ZÁPISU: 18.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. ubytovacie služby a pohostinská činnosť

4. zmenárne

5. prevádzkovanie sauny a vodných masáží

6. poskytovanie relaxačných služieb

7. masérske služby

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Raušlo, Bydlisko: Názov obce: Moravany nad Váhom 346/97, Dátum narodenia: 08.04.1966

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bocian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 6, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 11.02.1949

Výška vkladu:  889 627,000000 EUR, Rozsah splatenia:  889 627,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Raušlo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 346/102, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 08.04.1966

Výška vkladu:  536 900,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  536 900,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 426 527,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 426 527,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.2000 podľa slovenského práva.

2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1