Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288139

OBCHODNÉ MENO: PEKO-BAU, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28600/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galantská 866/4, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 46 460 276

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

9. sťahovacie služby

10. skladovanie

11. administratívne služby

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. vedenie účtovníctva

14. čistiace a upratovacie služby

15. reklamné a marketingové služby

16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

18. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tibor Petrovits, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka ulica 696/24, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 26.04.1974, Deň vzniku funkcie: 27.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Petrovits, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka ulica 696/24, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 26.04.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1