Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288136

OBCHODNÉ MENO: N.O.S. Construction, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42474/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1090/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 35 946 393

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. prieskum trhu a verejnej mienky

5. elektroenergetika

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Manczalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Ves 2224/31, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 16.12.1975, Deň vzniku funkcie: 28.04.2009

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Žiačik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinok Leitne 3779/34, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 26.04.1965, Deň vzniku funkcie: 26.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: GameBet a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , IČO 46 098 232

Výška vkladu: 4 426,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 426,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 18.10.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Obchodné meno/názov: Heliades, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1090/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , IČO 47 091 304

Výška vkladu: 8 852,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 852,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 18.10.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 10.02.2014 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava l.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1