Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288144

OBCHODNÉ MENO: REYLON SM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46174/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kútniky 635, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 31 446 175

DEŇ ZÁPISU: 29.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchod s tovarom všetkého druhu / mimo zvláštnych povolení/

2. prevádzkovanie realitnej kancelárie

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Výroba motorových vozidiel

6. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti

7. Maloobchod s motorovými vozidlami, prípojnými vozidlami a ich príslušenstvom

8. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb

9. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

10. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr.PhDr. Helena Rényiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 552, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 27.10.1976, Deň vzniku funkcie: 03.01.2020

Meno a priezvisko: Mgr.PhDr. Zoltán Rényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 552, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.01.1977, Deň vzniku funkcie: 03.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: REYLON SM, s.r.o. – odštepný závod Topoľčany

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streďanská 1764/16, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

3. Maloobchod s motorovými vozidlami, prípojnými vozidlami a ich príslušenstvom

4. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Zoltán Rényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kútniky – časť Blažov 94, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.01.1977, Deň vzniku funkcie: 17.01.2020

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: REYLON s.r.o., Sídlo: Názov obce: Kútniky 635, PSČ: 929 01 , IČO 36 278 700

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 277/93, NZ 276/93 v súlade s ustanovením § 57 ods.3 a nasledujúcich §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2237

2. Zmena zakladateľskej listiny o založení spoločnosti spísaná formou notárskej zápisnice dňa 11.11.1994 č. N 367/94, NZ 363/94. Stary spis: S.r.o. 2237

3. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 229/94, Nz 216/94 dňa 28.12.1994. Stary spis: S.r.o. 2237

4. Zmenou zo dňa 27.7.1998 bola zakladateľská listina spoločnosti daná do súladu so zák.č. 11/1998 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1