Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288127

OBCHODNÉ MENO: KLEAB s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51562/T

SÍDLO:  Názov obce: Neded 265, PSČ: 925 85 

IČO: 54 561 167

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

2. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Výkon činnosti stavbyvedúceho

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. László Bugár, Bydlisko: Názov obce: Neded 265, PSČ: 925 85 , Dátum narodenia: 02.10.1991, Deň vzniku funkcie: 03.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. László Bugár, Bydlisko: Názov obce: Neded 265, PSČ: 925 85 , Dátum narodenia: 02.10.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1