Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288125

OBCHODNÉ MENO: JS Hubice s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44806/T

SÍDLO:  Názov obce: Hubice 169, PSČ: 930 39 

IČO: 52 256 146

DEŇ ZÁPISU: 29.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mária Markóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubice 169, Názov obce: Hubice, PSČ: 930 39 , Dátum narodenia: 16.07.1960, Deň vzniku funkcie: 29.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Slimák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubice 169, Názov obce: Hubice, PSČ: 930 39 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1