Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288129

OBCHODNÉ MENO: Kukkonia farm s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47288/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1090/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 47 972 807

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Činnosť v oblasti poľnohospodárstva a iné služby súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou v rozsahu voľnej živnosti

7. Živočíšna výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

9. Mäsiarstvo

10. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Krošláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 189, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 29.10.1970, Deň vzniku funkcie: 10.12.2014

Meno a priezvisko: Réka Világi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rad Pókatelek 4409/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 02.09.1984, Deň vzniku funkcie: 09.07.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať a podpisovať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený ktorýkoľvek z konateľov samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: OMNIA HOLDING, SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Václavské náměstí 802/56, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 255 69 520

Výška vkladu:  203 334,000000 EUR, Rozsah splatenia:  203 334,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Mierovo agro družstvo , Sídlo: Názov obce: Mierovo 1, PSČ: 930 41 , IČO 51 639 106

Výška vkladu:  406 666,000000 EUR, Rozsah splatenia:  406 666,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   610 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   610 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.11.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.11.2015

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2016.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2017

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2019

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2019

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1