Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288132

OBCHODNÉ MENO: Magneo, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17750/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malotejedská 545/23, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 277 037

DEŇ ZÁPISU: 22.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamné a propagačné činnosti

5. spracovanie údajov

6. organizovanie vzdelávacích kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti

7. grafické práce

8. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )

9. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )

10. dodávka a montáž počítačových a telefónnych sietí v rozsahu voľnej živnosti

11. služby súvisiace s databázami

12. tvorba www stránok

13. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov

14. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

15. konzultačná, poradenská a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti

16. prekladateľské a tlmočnícke služby

17. fotografické služby

18. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

19. upratovacie práce

20. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

21. predaj na priamu konzumáciu alkoholických, nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru

22. prenájom hnuteľných vecí

23. prenájom nehnuteľností

24. výroba komunikačných zariadení spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

25. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

26. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

27. ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

28. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

29. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Lelkes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malotejedská 545/23, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 11.05.1976, Deň vzniku funkcie: 22.11.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Lelkes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1038/12, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 11.05.1976

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1