Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288118

OBCHODNÉ MENO: FREMACH TRNAVA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19153/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belgická 2, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 36 282 332

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

5. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov,

6. prevádzkovanie a prenájom garáží, parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá - pre najmenej päť vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, spojené s poskytovaním doplnkových služieb,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,

8. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

9. tvarovanie kovov za studena

10. sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod so strojárenskými výrobkami, technologickými zariadeniami a strojmi

11. výroba tovarov z plastov

12. montáž a kompletizácia mechanických častí strojov a prístrojov

13. maliarske a natieračské práce

14. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roland Joseph L Duchatelet, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eduard Van steenbergenlaan 52, Názov obce: Antwerpen, PSČ: 2100 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 14.11.1946, Deň vzniku funkcie: 06.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FREMACH INTERNATIONAL N.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industrielaan 1, Názov obce: Diepenbeek, PSČ: 3590 , Štát: Belgické kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 0881.858.474

Výška vkladu: 19 000 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 19 000 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2006 a zo dňa 18.05.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného IMPERA, s.r.o. na nové FREMACH TRNAVA, s.r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2006

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1