Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288120

OBCHODNÉ MENO: GreenTrans s.r.o., v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17594/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galantská cesta 6920/1C, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 275 701

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. administratívne práce

5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

6. prieskum trhu

7. prenájom nehnuteľností

8. upratovacie služby a čistenie

9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

10. organizovanie kurzov, seminárov, sympózií a odborných prednášok, kultúrnych a spoločenských podujatí

11. účtovnícke práce

12. organizačné a ekonomické poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Kotrba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Sándora Petőfiho 4651/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 11.12.1963, Deň vzniku funkcie: 23.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. K vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Kotrba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Sándora Petőfiho 4651/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 11.12.1963

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 16.11.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Fuchsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Sándora Petőfiho 4651/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 18.12.1964

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1