Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288117

OBCHODNÉ MENO: FORGING EXPERTS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31104/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 811, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 

IČO: 36 613 711

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

5. poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

6. automatizované spracovanie údajov

7. inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. konštruovanie strojných zariadení v rozsahu voľnej živnosti

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. marketing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Barbora Čubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 811, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 29.06.1981, Deň vzniku funkcie: 03.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Barbora Čubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 811, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 29.06.1981

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.09.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1