Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288123

OBCHODNÉ MENO: JERY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42203/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 13, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 51 663 201

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

4. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky

9. Predaj hotového softwaru na základe zmluvy s autorom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eduard Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakoľuby 1324, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 12.02.1994, Deň vzniku funkcie: 04.05.2018

Meno a priezvisko: Bc Filip Ježovica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakoľuby 751, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 15.05.1994, Deň vzniku funkcie: 04.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomne forme pripojí k obchodnému menu spločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc Filip Ježovica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakoľuby 751, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 15.05.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eduard Rybár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakoľuby 1324, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 12.02.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1