Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288121

OBCHODNÉ MENO: Hercon spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2132/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipový rad 458/8, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 

IČO: 34 143 548

DEŇ ZÁPISU: 12.07.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v chemickom priemysle, priemyselnej energetike a životnom prostredí

2. obchodná činnosť-nákup a predaj tovaru priemyselnej energetiky

3. dodávateľská činnosť v priemyselnej energetike a chemickom priemysle

4. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Walter Heringes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipový rad 458/8, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 17.02.1964, Deň vzniku funkcie: 03.01.2006

Meno a priezvisko: MUDr. Beáta Heringesová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipový rad 458/8, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 23.02.1966, Deň vzniku funkcie: 03.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Walter Heringes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipový rad 458/8, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 17.02.1964

Výška vkladu: 6 638,790000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,790000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,790000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,790000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.05.1996 a dodatkom č. 1 zo dňa 01.07.1996 podľa ust. §§ 56 až 75 a §§ 105 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6631

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.02.1997.

3. Dodatkom č. 3 zo dňa 05.08.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1