Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288108

OBCHODNÉ MENO: Cs Ga 8 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48364/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 3157/24, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 53 552 741

DEŇ ZÁPISU: 27.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Faktoring a forfaiting

6. Finančný leasing

7. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Prevádzka malých plavidiel

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

23. Sťahovacie služby

24. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

25. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

28. Vedenie účtovníctva

29. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

30. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

31. Prevádzkovanie výdajne stravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kostka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 06.03.1977, Deň vzniku funkcie: 27.01.2021

Meno a priezvisko: Ing.arch. Miroslav Slahučka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cankova záhrada 3129/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 29.04.1976, Deň vzniku funkcie: 27.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a v mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kostka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 06.03.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Silvia Slahučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cankova záhrada 18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 14.04.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1