Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288102

OBCHODNÉ MENO: BILIUS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47659/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halenárska 419/14, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 52 832 457

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

3. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracúvaním údajov

5. finančný lízing

6. faktoring a forfaiting

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. vedenie účtovníctva

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. prenájom hnuteľných vecí

11. administratívne služby

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Nikola Dudová, Bydlisko: Názov obce: Naháč 24, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 26.01.1994, Deň vzniku funkcie: 24.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Nikola Dudová, Bydlisko: Názov obce: Naháč 24, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 26.01.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1