Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288097

OBCHODNÉ MENO: Alzheimercentrum Slovakia a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10459/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 1837/5, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 800 406

DEŇ ZÁPISU: 04.07.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie práce)

4. činnosť podnikateľských, finančných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Miroslav Maléř, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarmily Glazarové 354/9j, Názov obce: Olomouc, PSČ: 77900 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.09.1973, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Alena Sikorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topolová 421/4, Názov obce: Olomouc - Slavonín, PSČ: 78301 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.05.1965, Deň vzniku funkcie: 18.05.2017

Meno a priezvisko: Tomáš Absolon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlouhá 489/36, Názov obce: Olomouc - Lazce, PSČ: 77900 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.09.1987, Deň vzniku funkcie: 18.05.2017

Meno a priezvisko: Petra Poláchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pravoslavná 565/8, Názov obce: Štěpánov, okr. Olomouc, PSČ: 783 13 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.09.1987, Deň vzniku funkcie: 12.10.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AC pp s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 675/9, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27244121

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,918900 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,918900 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   331,939189 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1