Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288143

OBCHODNÉ MENO: RENBACH a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10738/T

SÍDLO:  Názov obce: Kútniky 635, PSČ: 929 01 

IČO: 51 920 981

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2018

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Administratívne služby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Sťahovacie služby

15. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr.PhDr. Zoltán Rényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 552, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.01.1977, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Helena Rényiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): časť Blažov 94, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 27.10.1976, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Meno a priezvisko: Jozef Rényi, Bydlisko: Názov obce: Vydrany 315, PSČ: 930 16 , Dátum narodenia: 15.06.1955, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Meno a priezvisko: László György Tunyogi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heďbeneéte 470, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 15.09.1974, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1