Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288155

OBCHODNÉ MENO: ŽOS Trnava, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 46/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 21 

IČO: 34 108 513

DEŇ ZÁPISU: 03.10.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky

2. metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín

3. výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky

4. ubytovacie služby - ubytovňa

5. verejné stravovanie - reštaurácia

6. závodná jedáleň

7. pohostinká činnosť - bufet

8. cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava

9. výroba, montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy, modernizácia a prestavba určených technických dopravných zariadení - koľajových vozidiel

10. zváranie koľajových vozidiel

11. defektoskopické kontroly

12. vedenie účtovníctva

13. činnosť organizačného a ekonomického poradcu

14. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. masérske služby

16. prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností

17. prenájom strojného zariadenia

18. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

19. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

20. podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

21. opravy motorových vozidiel

22. cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava

23. šitie pracovných odevov

24. rozvod plynu

25. výroba tepla, rozvod elektriny

26. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

27. prevádzkovanie autoumyvárne

28. prevádzkovanie detského ihriska a zábavného parku

29. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

30. výroba, montáž a zváranie kovových konštrukcií

31. organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí

32. organizovanie veľtrhov a výstav

33. obstarávanie služieb a činností spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností

34. vykonávanie technických prehliadok a skúšok určených technických zariadení na území Českej republiky

35. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

36. Čistenie a servis nádrží a rozvodov od ropných produktov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: PhDr. Vladimír Poór, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leoša Janáčka 6811/34, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 03.06.1957, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Funkcia: podpredseda, generálny riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Miloš Kyselica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajanova 16, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 22.02.1966, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Poór, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adama Štrekára 41, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08 , Dátum narodenia: 14.01.1983, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Natália Horváthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leoša Janáčka 6811/34, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 01.04.1978, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Pethö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sereďská 304, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 29.09.1946, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Trella, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 14.12.1959, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: Daniela Náhliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 11/6, Názov obce: Šurovce, PSČ: 919 25 , Dátum narodenia: 21.04.1955, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Meno a priezvisko: Ing. Marek Piaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hadriána Radvániho 9239/27, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 23.11.1985, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leoša Janáčka 6811/34, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 02.06.1977, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Marta Rovenská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 57, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 01.05.1961, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Róbert Spál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Pažiiti 976/6A, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 10.03.1982, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Sopko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vančurova 25, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 23.02.1964, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Brezovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Slottu 41, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 23.09.1972, Deň vzniku funkcie: 27.05.2021

Meno a priezvisko: Beata Cepková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saleziánska 6732/36, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 28.12.1960, Deň vzniku funkcie: 04.03.2022

Meno a priezvisko: Marián Drgoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trakovice 215, Názov obce: Trakovice, PSČ: 919 33 , Dátum narodenia: 10.02.1969, Deň vzniku funkcie: 27.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 758 711,570000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 758 711,570000 EUR

AKCIE

Počet: 161417 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,190000 EUR 

Počet: 156693 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,190000 EUR 

Počet: 156693 , Druh: prioritné na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,190000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PN Invest, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 21 , IČO 36 265 705

Obchodné meno/názov: Železničná preprava, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00 , IČO 34 140 549

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.09.1994 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Akciová spoločnosť vzniká v súlade s rozhodnutím o privatizácii časti podniku Železnice Slovenskej republiky, odštepný závod ŽOS Trnava, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. KM-222/1994 zo dňa 21.06.1994.

2. Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 30.05.1995 schválené nové stanovy spoločnosti.

3. Zmena stanov čl. III odst. 1, 2, 3, schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27.12.1995.

4. Na valnom zhromaždení boli dňa 22.09.1995 zmenené stanovy spoločnosti.

5. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 27.02.1997. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 09.09.1997.

6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.11.1998, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 14O/98, Nz 132/98 a na zasadnutí VZ dňa 12.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený zápisnicou č. N 168/99, Nz 152/99.

7. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 25.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 67/2000, Nz 65/2000.

8. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 16.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 148/2000, NZ 146/2000.

9. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 13.12.2001 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 539/01, NZ 531/01.

10. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 15.5.2002.

11. Nové úplné znenie stanov zo dňa 21.08.2002.

12. Úplné znenie stanov zo dňa 17.12.2002 schválené na zasadnutí VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 529/02, NZ 525/02.

13. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 26.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 524/03, Nz 110360/03.

14. Notárska zápisnica N 23/04, Nz 7989/04 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2004 o zmene stanov akciovej spoločnosti - doplnenie predmetu činnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1