Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R288094

OBCHODNÉ MENO: VL&NA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52793/T

SÍDLO:  Názov obce: Nové Mesto nad Váhom

IČO: 54 935 296

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Výroba nápojov

3. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

6. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Sťahovacie služby

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Volodymyr Hryhorchak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica pri Derni 3408/15, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 16.08.1991, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Volodymyr Hryhorchak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica pri Derni 3408/15, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 16.08.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1