Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R288088

OBCHODNÉ MENO: FBHO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52794/T

SÍDLO:  Názov obce: Horné Otrokovce 175, PSČ: 920 62 

IČO: 55 023 134

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Karim Hussein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 484/3, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 22.09.1994, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Dominika Bezeková, Bydlisko: Názov obce: Tekolďany 22, PSČ: 920 62 , Dátum narodenia: 22.08.1995, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Karim Hussein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 484/3, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 22.09.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dominika Bezeková, Bydlisko: Názov obce: Tekolďany 22, PSČ: 920 62 , Dátum narodenia: 22.08.1995

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1