Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R288087

OBCHODNÉ MENO: ELKAV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52797/T

SÍDLO:  Názov obce: Dojč 475, PSČ: 906 02 

IČO: 55 020 054

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti energetického audítora

2. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Závodný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedinská ulica 4424/105, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 06.04.1961, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Karol Plott, Bydlisko: Názov obce: Dojč 475, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 16.03.1974, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Závodný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedinská ulica 4424/105, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 06.04.1961

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Karol Plott, Bydlisko: Názov obce: Dojč 475, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 16.03.1974

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1