Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R288090

OBCHODNÉ MENO: KRAFTSOLAR a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10824/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 2069/10A, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 55 006 001

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

4. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

13. Výskum a vývoj v oblasti technických vied

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Administratívne služby

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

19. Poskytovanie služieb v lesníctve

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

22. Reklamné a marketingové služby

23. Prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Stanislav Pollák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinolská ulica 6882/12, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 15.01.1977, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ivan Sivý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 18186/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 28.05.1984, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Bc. JUDr. Lukáš Vitek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 297/33, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 20.04.1984, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Erbanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinolská ulica 6882/12, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 20.05.1978, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň traja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jiří Blažek, Bydlisko: Názov obce: Trojanovice 653, PSČ: 744 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.12.1977, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Tomáš Vatolík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 6433/115, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 14.01.1988, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): N. Teslu 4434/6, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.02.1985, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1