Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288176

OBCHODNÉ MENO: coproeco j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 10/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanzlíkovská 1987/85B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 53 149 548

DEŇ ZÁPISU: 28.07.2020

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

4. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: - v odbore odpadové hospodárstvo - v odbore environmentálna ekonómia a plánovanie - v oblasti stavby pre odpadové hospodárstvo - v oblasti výstavba športových areálov - v oblasti bytové budovy

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Poradenské a konzultačné služby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a nakladania s odpadmi

11. Inžinierska činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Administratívne služby

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

21. Keramická výroba

22. Výroba bižutérie a suvenírov

23. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

24. Oprava a servis športových potrieb, bicyklov a náradia

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Plekanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanzlíkovská 1987/85B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 27.11.1966, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Plekanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanzlíkovská 1987/85B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 27.11.1966

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená ani výlučená.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1