Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288227

OBCHODNÉ MENO: Soran, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24504/R

SÍDLO:  Názov obce: Bolešov 226, PSČ: 018 53 

IČO: 46 141 413

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. medzinárodná nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jan Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkovo nám. 700/9, Názov obce: Praha - Žižkov, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.11.1984, Deň vzniku funkcie: 29.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Simple Reg s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

Výška vkladu: 14 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 26.10.2022 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1