Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288226

OBCHODNÉ MENO: Sonen s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36313/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Uherce 676, Názov obce: Veľké Uherce, PSČ: 958 41 

IČO: 51 656 086

DEŇ ZÁPISU: 12.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Petráni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázdolie 286/35, Názov obce: Malé Uherce, PSČ: 958 06 , Dátum narodenia: 01.04.1982, Deň vzniku funkcie: 12.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Petráni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázdolie 286/35, Názov obce: Malé Uherce, PSČ: 958 06 , Dátum narodenia: 01.04.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1