Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288228

OBCHODNÉ MENO: T - Industry, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18824/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 910/49, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 

IČO: 36 327 204

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. maloobchod a veľkoobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou

5. spracovanie dát

6. poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača (hardware)

7. poradenská činnosť a dodávka programového vybavenia počítača (software)

8. služby súvisiace s databázami

9. vývoj, výroba, montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky

10. výroba kancelárskych strojov, počítačov a iných prístrojov na spracovanie údajov

11. kompletizácia počítačových sietí a hardwaru (s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení)

12. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov

13. výskum a vývoj v oblasti technických vied

14. tvorba www stránok

15. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

16. reklamné a propagačné činnosti

17. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

18. prekladateľské a tlmočnícke služby

19. organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti

20. vedenie účtovníctva

21. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

22. prieskum trhu a verejnej mienky

23. záložne

24. maloobchod s elektrotechnickými výrobkami

25. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov

26. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb spojených s prenájmom

27. poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností

28. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti

29. zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

30. faktoring a forfaiting

31. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov

32. predaj motorových vozidiel

33. prenájom motorových vozidiel

34. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

35. výroba výrobkov obranného priemyslu

36. konštruktérske práce

37. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

38. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

39. počítačové služby

40. prevádzkovanie technickej služby v rozsahu § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava

41. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

42. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

43. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

44. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Tomlain, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 910/49, Názov obce: Myjava, Dátum narodenia: 25.08.1984, Deň vzniku funkcie: 20.01.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Tomlain, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 910/49, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 25.08.1984

Výška vkladu:  100 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozšírenie predmetu činnosti na základe Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti MVZ zo dňa 10.03.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1