Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288230

OBCHODNÉ MENO: TP ADRIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10829/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpelná 13, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 

IČO: 36 301 507

DEŇ ZÁPISU: 13.01.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - hotely a motely s možnosťami stravovania

2. - verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, bary, občerstvenie)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Tomáš Pěčonka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Družstvu 1226, Názov obce: Šenov, PSČ: 739 34 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.03.1971, Deň vzniku funkcie: 03.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Pěčonka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Družstvu 1226, Názov obce: Šenov, PSČ: 739 34 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.03.1971

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice NZ 494/97 zo dňa 09.12.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Notárskou zápisnicou NZ 4/98 zo dňa 07.01.1998 bolo rozhodnuté o zmene zakladateľskej listiny.

2. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 13.08.1999. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice N 198/99, NZ 205/99 zo dňa 13.08.1999.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie osvedčené notárskou zápisnicou N 286/2002, NZ 287/2002 zo dňa 21.11.2002 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.11.2002), zmeny spoločenskej zmluvy a úplné nové znenie spoločenskej zmluvy.

4. Dňa 28.7.2014 súdny oexekútor JUDr. Jozef Martišík, Exekútroský úrad so sídlom v Púchove, Samoty 1061 vydal exekučný príkaz č.k. EX 4238/2013 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinnej Adriany Vallovej, Majerníkova 3039/26, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, v obchodnej spoločnosti TP ADRIA, s.r.o. so sídlom Kúpeľná 13, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 301 507.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1