Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288225

OBCHODNÉ MENO: SLOV TAIN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14379/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košovská cesta 23, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 333 131

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. Obstarávaľská činnosť spojená so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností

4. Sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

5. Nákup a predaj motorových vozidiel - maloobchod

6. Nákup a predaj motorových vozidiel - veľkoobchod

7. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

8. Reklamná a propagačná činnosť

9. Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

12. Leasingová činnosť

13. Faktoring a forfaiting

14. Prenájom motorových vozidiel

15. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

16. oprava karosérií

17. vykonávanie viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

18. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

19. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavel Ferenčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Čausa 35, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 08.09.1957, Deň vzniku funkcie: 28.06.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Ferenčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Čausa 35, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 08.09.1957

Výška vkladu: 75 483,000000 EUR, Rozsah splatenia: 75 483,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 483,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 483,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 4/2004, Nz 1594/2004 zo dňa 09.01.2004 o založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vyhotovený notárskou zápisnicou N 26/2004, Nz 10061/2004 zo dňa 06.02.2004.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1