Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288229

OBCHODNÉ MENO: Tinsef, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33870/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 642/26, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 50 595 750

DEŇ ZÁPISU: 17.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kudlej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 642/26, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 18.05.1966, Deň vzniku funkcie: 17.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kudlej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 642/26, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 18.05.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1