Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288213

OBCHODNÉ MENO: PROCARA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 380/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 34 111 468

DEŇ ZÁPISU: 21.11.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - nákup, predaj a prenájom nehnuteľností

5. - podnikateľské poradenstvo

6. - reklamné činnosti

7. - výskum trhu a verejnej mienky

8. kúpa, predaj a prenájom hnut. majetku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vaňková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riznerova 2593/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 09.07.1976, Deň vzniku funkcie: 20.08.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť voči tretím osobám v celom rozsahu samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Cesare Ragazzi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská 252/115, Názov obce: TrenčínTrvalý pobyt Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via San Vincenzo 10/A, Názov obce: Bazzano, Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 22.08.1941

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vittorio Caffeo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Paganini 15, Názov obce: Casalecchio di Reno, Štát: Talianska republika Prechodný pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská 252/115, Názov obce: Trenčín, Dátum narodenia: 04.02.1923

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ADVIHAIR SK, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 46 488 332

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.10.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2223

2. Na základe zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.06.1997 bol prijatý diodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.07.1998 bol prijatý dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve (N 193/98, NZ 153/98)

4. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 04.12.1998 bol prijatý dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1