Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288220

OBCHODNÉ MENO: SANDRIA SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17310/R

SÍDLO:  Názov obce: Dolné Srnie 170, PSČ: 916 41 

IČO: 36 709 107

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Bujáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letní 2401, Názov obce: Uherský Brod, PSČ: 688 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.07.1966, Deň vzniku funkcie: 08.12.2006

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Janečka, Bydlisko: Názov obce: Žlutava 297, PSČ: 763 61 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.04.1963, Deň vzniku funkcie: 08.12.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Bujáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letní 2401, Názov obce: Uherský Brod, PSČ: 688 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.07.1966

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Janečka, Bydlisko: Názov obce: Žlutava 297, PSČ: 763 61 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.04.1963

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti, z 23.11.2021, na základe § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka bol dňa 13.01.2022 zrušený v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti podľa § 768t Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1