Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288203

OBCHODNÉ MENO: Movana s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42644/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 5/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 54 158 648

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

14. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

15. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

16. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

17. Výroba potravinárskych výrobkov

18. Textilná výroba

19. Odevná výroba

20. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

21. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

22. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

23. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

24. Výroba koksu a rafinovaných produktov

25. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

26. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

27. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

28. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

29. Keramická výroba

30. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

31. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

32. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

34. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

35. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

36. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

37. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

38. Výroba zdravotníckych pomôcok

39. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

40. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

41. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

42. Sťahovacie služby

43. Čistiace a upratovacie služby

44. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

45. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adam Demčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchovská 4395/42, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.05.1998, Deň vzniku funkcie: 06.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adam Demčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchovská 4395/42, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.05.1998

Výška vkladu: 18 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 18 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Simona Tereková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 6118/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 17.05.1998

Výška vkladu: 12 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1