Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R288205

OBCHODNÉ MENO: MUDr. Dominik Bagin, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16450/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná ulica 5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 351 458

DEŇ ZÁPISU: 11.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia

5. vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností

6. vydavateľská činnosť

7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Dominik Bagin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seč 82, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 15.11.1962, Deň vzniku funkcie: 11.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Dominik Bagin, Bydlisko: Názov obce: Seč 82, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 15.11.1962

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1